Bạn có biết 2 yếu tố chủ yếu quyết định tuổi thọ của một tế bào là gì không? Tuổi thọ của tế bào, thực ra cũng chính là tuổi thọ, chất lượng sống và sức khoẻ của mỗi chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về 2 yếu tố chủ yếu quyết định tuổi thọ của một tế bào nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=HoVcogK6gGg&t=156s

Bạn có biết 2 yếu tố chủ yếu quyết định tuổi thọ của một tế bào là gì không? Tuổi thọ của tế bào, thực ra cũng chính là tuổi thọ, chất lượng sống và sức khoẻ của mỗi chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về 2 yếu tố chủ yếu quyết định tuổi thọ của một tế bào nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=HoVcogK6gGg&t=156s


(*) Xem thêm: