Đặc điểm quan trọng nhất của một công ty hay một hệ thống phân phối kinh doanh theo phương thức đa cấp hợp pháp

Trên thế giới và tại Việt Nam có nhiều từ ngữ được dùng để chỉ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, như "tiếp thị đa cấp", "tiếp thị mạng lưới", "kinh doanh theo phương thức đa cấp",...

Tiếp thị mạng lưới (Network Marketing): Theo từ điển Investopedia 2020, là một mô hình kinh doanh dựa trên việc phân phối sản phẩm trực tiếp từ người này tới người khác do các đại diện (Nhà phân phối) độc lập thực hiện, thường là tại nhà. Hoạt động kinh doanh tiếp thị mạng lưới đòi hỏi phải xây dựng được một mạng lưới đối tác kinh doanh hoặc nhân viên bán hàng để hỗ trợ việc thu hút khách hàng tiềm năng và hoàn tất giao dịch.

Tiếp thị đa cấp (Multilevel Marketing, viết tắt là MLM): Theo từ điển Investopedia 2020, là chiến lược được một số doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp sử dụng để khuyến khích các nhà phân phối hiện hữu tuyển dụng các nhà phân phối mới để được hưởng tỉ lệ phần trăm doanh thu từ kết quả kinh doanh của các nhà phân phối mới đó. Những người mới được tuyển dụng được gọi là "tuyến dưới" của nhà phân phối hiện hữu. Các nhà phân phối hiện hữu đồng thời thu lợi nhuận từ việc bán sản phẩm trực tiếp cho các khách hàng của chính họ.

Kinh doanh theo phương thức đa cấp: Theo khái niệm trong Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ, là văn bản pháp luật mới nhất quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam định nghĩa, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới của họ.

Như vậy, qua ba khái niệm trên, chúng ta có thể nhận thấy một đặc trưng nổi bật và có tính quyết định của một công ty hay một hệ thống phân phối của một nhà phân phối độc lập của một công ty kinh doanh theo phương thức đa cấp nào đó cần có để đảm bảo tính hợp pháp và đúng đắn trong hoạt động của họ là: HOÀN TẤT GIAO DỊCH, KẾT QUẢ KINH DOANH, nghĩa là PHẢI CÓ SỰ BÁN HÀNG THỰC SỰ, CÓ SỰ TIÊU DÙNG VÀ CÓ KHÁCH HÀNG!

Ngoài ra, tại Việt Nam, kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với HÀNG HOÁ không bị cấm, và hàng hoá đó không phải là các sản phẩm có nội dung thông tin số như dữ liệu máy tính, tiền ảo,...

Thuận Nguyễn

Tài liệu tham khảo: Báo cáo ngành bán hàng đa cấp Việt Nam năm 2020 - Trung Tâm Thông Tin, Tư Vấn, Đào Tạo - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

 


(*) Xem thêm