Kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo và hoạt động của tế bào

Tế bào có cấu tạo bởi 3 bộ phận: 

1. Màng tế bào: là bộ phận ngăn cách môi trường bên trong tế bào và môi trường bên ngoài tế bào, giúp tế bào thực hiện trao đổi chất giữa môi trường bên trong và bên ngoài tế bào.

2. Tế bào chất: Là toàn bộ môi trường chất lỏng bên trong tế bào. Trong tế bào chất có chứa nhân tế bào và các cơ quan nhỏ của tế bào (gọi là các bào quan, bao gồm: lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy Gôngi, trung thể), các bào quan thực hiện các hoạt động sống của tế bào như hô hấp tạo năng lượng, tổng hợp protein, tổng hợp và vận chuyển các chất, tham gia quá trình phân chia tế bào).

3. Nhân tế bào: Nằm trong tế bào chất, trong nhân có chứa nhiễm sắc thể và nhân con. Nhân tế bào điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Hoạt động sống của tế bào:

Tế bào trong cơ thể thực hiện hoạt động sống theo cách sau: Tế bào hấp thu Nước, muối khoáng, oxy, các chất hữu cơ, thông qua hoạt động của các bào quan sẽ tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động, lớn lên phân chia giúp cơ thể lớn lên và sinh sản. Ngoài ra tế bào còn nhận các kích thích và giúp cơ thể phản ưng lại các kích thích. Cacbonic và chất bài tiết là sản phẩm thải của quá trình hoạt động tế bào.

Tế bào trong cơ thể có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, như hình cầu (tế bào trứng), hình đĩa (tế bào hồng cầu), hình sao nhiều cạnh (tế bào xương, tế bào thần kinh), hình sợi (tế bào cơ),... Lớn nhất là tế bào trứng (nặng gấp 175.000 lần tế bào tinh trùng), tinh trùng là tế bào nhỏ nhất, dài nhất là tế bào thần kinh.

Một người trưởng thành có số lượng tế bào rất lớn, khoảng 75 nghìn tỉ tế bào.

Thuận Nguyễn

Tài liệu tham khảo: Sách giáo khoa Sinh học lớp 8.


(*) Xem thêm