Dược sĩ Nguyễn Thị Hải Yến

Dược sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Tốt nghiệp Dược sĩ tại Đại học Y Dược Tp.HCM, tư vấn giảm cân, tăng cân, cải thiện sức khoẻ và chế độ ăn lành mạnh.

Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp.HCM, Tốt nghiệp Thạc sĩ dược tại Đại học Y Dược TP.HCM.